Bộ Tối ưu công suất P730 / P801 / P950 / P1100

Gắn với mỗi 2 tấm quang điện để an toàn cháy nổ và thu được nhiều điện hơn. Tài liệu kỹ thuật

16/05/2016 Chili Admin